Persverklaring Pension Code Rosé

18 mei 2023, 14:06

Naar aanleiding van de vragen rondom de vergunning van Pension Code Rosé, hierbij de persverklaring van de gemeente Noordwijk.

De gemeente Noordwijk is uiteraard blij met de komst van dit mooie en nieuwe pension in Noordwijk aan Zee. Pension Code Rosé is een mooie toevoeging voor onze gemeente. Echter geldt voor alle inwoners en ondernemers binnen de gemeente Noordwijk dat er gehandeld moet worden binnen de kaders van de vastgestelde regels. 

Als gemeente leggen wij deze kaders en regels altijd graag uit en zo nodig begeleiden we ondernemers naar de juiste procedure. Dit begint met een vergunningsaanvraag. Het initiatief voor deze aanvraag ligt bij de eigenaren van het pension. Voor het openen van Pension Code Rosé is een omgevingsvergunning benodigd. Echter hier is door de eigenaren nog geen aanvraag voor ingediend. Hierover is, voorafgaand aan de opening, goed contact geweest met de eigenaresse van het pension. De eigenaresse was bekend met het gegeven dat er bij opening zonder omgevingsvergunning sprake is van een overtreding.

Hoe nu verder? De gemeente treedt volgens het handhavingsbeleid bestuursrechtelijk op. Deze maatregel staat altijd in verhouding tot de geconstateerde overtreding. De familie Meiland wordt daarom een termijn gegund om de overtreding ongedaan te maken. Als er voor Pension Code Rosé binnen de juiste termijn een omgevingsvergunning wordt aangevraagd en verleend, dan vervalt de overtreding en wordt deze ongedaan gemaakt.