Ouderen geven hun mening over wonen en leven in De Zilk

2 februari 2023, 11:48

Hoe denken inwoners van 65 jaar en ouder in De Zilk over wonen en leven in hun dorp? Nu en in de komende 10 jaar? Wat zijn hun vervoersbehoeften? Hoe denken ze over verhuizen? En wat verwachten ze van De Duinpan?

Resultaten vragenlijst

Om de mening van de ouderen zelf te horen is in november 2022 een vragenlijst gestuurd naar alle 65+ inwoners in De Zilk. Dit onderwerp gaat de mensen aan het hart. Er werden 542 vragenlijsten verstuurd. Maar liefst 318 Zilkers stuurden de ingevulde vragenlijst terug. Een respons van 59%, wat uitzonderlijk hoog is. Van de respondenten zat 52% in de leeftijdscategorie 65-74, 38% tussen de 75-84 en 10% in 85+.  

Enkele opgehaalde resultaten zijn meteen doorgezet. Andere resultaten vragen meer onderzoek, zoals een mogelijk Thuishuis in De Zilk of de behoeftes rondom De Duinpan. De onderzoekende partijen, gemeente Noordwijk in samenwerking met KBO De Zilk, Woningstichting Padua, Welzijn Noordwijk en Stichting Wassenaar (De Duinpan) nodigen alle geïnteresseerden en betrokkenen van harte uit om alle resultaten te bespreken en gezamenlijk meer te duiden tijdens een open bijeenkomst in De Duinpan op dinsdag 14 februari 2023 van 15.00 tot 17.00 uur.  

Samenvatting van de uitkomsten

65+’ers in De Zilk willen niet verhuizen

Uit het onderzoek ‘Seniorvriendelijk wonen en leven in De Zilk’, blijkt dat 60% niet wil verhuizen. Wie wel wil verhuizen ziet een woning zonder trappen als de belangrijkste eis (26%). 

Zelfredzaam en behulpzaam

Hulp bij het schoonhouden van de woning (22%) en verzorging van de tuin (14%) zijn de grootste hulpvragen. De 65+’ers in de Zilk zijn veelal zelfredzaam (64%) en bereid elkaar te helpen. Zo geeft 8% aan vrijwillig te willen rijden als Automaatje en 9% als Fietsmaatje. Mocht in de toekomst De Duinpan meer een buurthuisfunctie vervullen, geeft 20% aan te willen helpen. 

Ontmoetingsplekken en meedenken

Naast de thema’s: thuis wonen, vervoer en De Duinpan, zijn er ook vragen gesteld over de openbare ruimte en actief zijn voor uw gemeente. 42% wil meedenken over thema’s, zoals voorkomen van eenzaamheid of een activiteitenaanbod. 
Bewegen met beweegtoestellen in de buitenlucht ziet 20% zitten, 29% geeft suggesties voor het plaatsen van meer bankjes. Een ruime meerderheid (67%) vind de plek van de huidige brievenbusplek geschikt. Ook zijn er meer praktische zaken doorgegeven, zoals losliggende stoeptegels. Meldingen over de openbare ruimte zijn ook altijd welkom via de Fixi-app of de website. Ga naar Melding openbare ruimte indienen.