Online ouderschapscursus

13 november 2023, 13:36

Gemeente Noordwijk biedt een gratis online ouderschapscursus aan voor al haar inwoners. Ouders Inc. is een online ouderschapscursus opgezet door professionals en experts op het gebied van relaties en opvoeding. De cursus kan volledig anoniem worden uitgevoerd, gewoon thuis vanaf de bank.

Samenwerking

Het ouderschap kan een stressvolle periode zijn. Doel van de cursus is (jonge) ouders hierop voor te bereiden. Het gaat onder andere om het samenwerken in de opvoeding en verzorging, maar ook om de onderlinge partnerrelatie.

Uiteindelijk hebben de kinderen hier natuurlijk ook baat bij. Voor kinderen kunnen relatieproblemen en stress bij ouders, emotionele en lichamelijke ontwikkelingsproblemen opleveren en kan de ouder-kind relatie ook onder druk komen te staan. De cursus is onderdeel van het programma Kansrijke Start, gericht op de eerste 1000 dagen van het kind.

Meer informatie

Lees meer of schrijf je in voor de online ouderschapscursus.