Noordwijk veiliger en weerbaarder door aanscherping Bibob-beleid

2 juni 2023, 13:32

Het college van B en W heeft haar Bibob-beleid aangescherpt. Bibob is de afkorting van Bevordering Integriteits Beoordeling Openbaar Bestuur. Het beleid is bedoeld om te voorkomen dat de gemeente zaken doet met partijen die foute bedoelingen hebben of de gemeente willen misbruiken om geld wit te wassen.

Wet vaker toegepast

Tot voor kort paste de gemeente Noordwijk de Wet Bibob alleen actief toe bij Alcoholwet- en exploitatievergunningen (horeca). De wet wordt nu ook actief toegepast op aanvragen rondom subsidies, aanbestedingen, vastgoed- en grondtransacties en bijvoorbeeld vergunningen voor de verkoop van vuurwerk. 

Alleen exploitatie met geldige vergunning

De aanscherping betekent ook dat een aanvrager alleen mag exploiteren als hij of zij in het bezit is van een geldige vergunning. Ondernemers mogen niet alvast hun exploitatie starten gedurende de periode dat de gemeente Noordwijk het Bibob-onderzoek uitvoert. Tijdelijke of voorlopige vergunningen behoren hiermee tot het verleden. Ondernemers moeten hun aanvraag dus op tijd indienen.

Screenen van aanvragen

De aanpassing van het Bibob-beleid houdt ook in dat de gemeente nu zelf de zakelijke omgeving van een aanvrager mag screenen via Justitie en de Belastingdienst. Denk bijvoorbeeld aan screening van de verhuurder, financier of de partner van de aanvrager.

Samenwerking

De gemeente Noordwijk kan daarnaast sinds kort gebruik maken van het landelijke Bibob-register van Bureau Bibob. Hierin staan de Bibob-besluiten van alle gemeenten in Nederland met een ernstig of mindere mate van gevaar. Daarnaast werken gemeenten onderling nauw samen, ze mogen elkaar bijvoorbeeld onderling waarschuwen (tippen) als er signalen zijn dat een malafide en afgewezen aanvrager het bij een andere gemeente opnieuw gaat proberen. Hiermee wordt ‘shopgedrag’ van ondernemers met slechte intenties tegengegaan.

Weerbaar tegen ondermijning

Het Bibob-beleid is onderdeel van de programmatische aanpak van ondermijning van de gemeente Noordwijk. Met dit programma wil de gemeente zich weerbaarder opstellen tegen alle vormen van ondermijning. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met onder andere de Politie, Justitie, de Belastingdienst en het RIEC (Regionale Informatie- en Expertise Centrum) in Den Haag.