Nieuwe riool- en waterzorgheffing vervangt rioolheffing

6 juli 2023, 11:34
Nieuwe riool- en waterzorgheffing vervangt rioolheffing

Gemeente Noordwijk vervangt de bekende rioolheffing door een nieuwe riool- en waterzorgheffing voor het eerlijk bekostigen van de waterbeheersingsmaatregelen die nodig zijn om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Iedereen draagt bij.

Klimaatverandering

Het klimaat verandert. Periodes van intensieve regenval worden opgevolgd door periodes van droogte. Ook in Noordwijk is het nodig om maatregelen te nemen om de impact te beperken. Het gaat om waterbeheersingsmaatregelen, gericht op droge voeten, kelders en kruipruimtes bij intensieve regenbuien en een stabiel grondwaterpeil als buien lang uitblijven.

Waterbeheersingsmaatregelen

Gemeente Noordwijk voert vanaf 1 januari 2024 een riool- en waterzorgheffing in. De heffing komt in de plaats van de bekende rioolheffing. De gemeente gebruikt de inkomsten uit de nieuwe heffing voor onderhoud en vervanging van de gemeentelijke riolering. Daarnaast voor maatregelen voor waterbeheersing. Dit zijn maatregelen om wateroverlast en verdroging van de bodem tegen te gaan als gevolg van klimaatverandering.

Eerlijk verdelen over iedereen

Het gaat vaak om peperdure voorzieningen. Gemeente Noordwijk wil de kosten voor de waterbeheersingsmaatregelen eerlijk verdelen. De gemeente wil daarom dat iedereen gaat meebetalen maatregelen. De achterliggende gedachte: alle eigenaren van een gebouw of stuk grond profiteren van de effecten van de voorzieningen. Dan is het ook eerlijker dat ze allemaal bijdragen. Ook waar er geen rioolaansluiting op een adres aanwezig is dragen eigenaren bij. De hoogte van het tarief wordt afhankelijk of deze eigenaren een drinkwateraansluiting hebben. Deze keuze regelt de gemeente in de Verordening riool- en waterzorgheffing Noordwijk 2024.

Droge voeten

Op sommige plekken in de gemeente zijn goede voorbeelden te vinden van dit soort kostbare maatregelen. De ondergrondse infiltratietanks onder de Parallel Boulevard in Noordwijk aan Zee. De aparte regenwaterafvoerbuis in de wijk Zeeburg in Noordwijkerhout. In de toekomst zijn er meer van dit soort voorzieningen nodig om de klimaatverandering het hoofd te bieden. Logisch ook dat ze worden meegenomen in bouwplannen. In een groter verband prijzen partijen als verzekeraars, bouwers, investeerders klimaatrisico’s en de impact van de klimaatveranderingen in.  

Belastingtarief in december bekend

De nieuwe heffing gaat in vanaf 1 januari 2024. De raad stelt op 19 december 2023 de nieuwe heffing en de bijbehorende bedragen vast.