Maatschappelijke alliantie maakt onderwerp ondermijning bespreekbaar

23 mei 2023, 14:02

Op maandagavond 15 mei kwam de maatschappelijke alliantie bijeen voor een thema avond over ondermijning. Dit om het onderwerp ondermijning bespreekbaar te maken en om samen te onderzoeken wat onze lokale maatschappij ertegen kan doen.

Criminele onderwereld

Ondermijning is het gebruik van de bovenwereld door de criminele onderwereld om hun activiteiten uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan illegale drugshandel, corruptie, mensenhandel of cybercriminaliteit. Deze illegale praktijken kunnen leiden tot wantrouwen, instabiliteit en problemen in de samenleving. Er kan sprake zijn van geweldsdreiging of andere acute veiligheidsrisico’s. Ondermijning kan iedereen overkomen. Het is een groot maatschappelijk probleem dat daarom de aandacht heeft van de maatschappelijke alliantie. 

Veiligheid voor alles

De bijeenkomst vond plaats in de personeelsruimte van een bollenschuur in Noordwijkerhout. Een toepasselijke locatie omdat afgelegen plekken zoals bollenschuren of vakantieparken doelwit kunnen zijn van criminele organisaties. De conclusie van de maatschappelijke alliantie werd al snel helder. Ondermijning accepteren we niet in onze gemeente. En om het te voorkomen moeten we samen weerbaarder worden. Onder andere door alert te zijn op signalen van ondermijning in de omgeving. Ook is het belangrijk dat mensen weten hoe belangrijk het is om situaties van crimineel gedrag te melden. Lastig, was de mening van diverse aanwezigen, vooral als het zich afspeelt bij je buurman of als je het gevoel hebt zelf gevaar te lopen. 

Herkennen

Ronald Hoek van de Politie Noordwijk gaf een presentatie met diverse voorbeelden van ondermijning. Het herkennen van signalen van ondermijning kan soms lastig zijn, omdat het vaak plaatsvindt in het verborgene. Gedacht kan worden aan winkels zonder klanten, onverklaarbare dure auto’s of spullen, activiteiten achter gesloten deuren, bedreiging of omkoping. Ook gaf Ronald Hoek aan: “Ondermijning sluipt erin. Om onze omgeving veilig te houden, is het belangrijk te erkennen dat het overal gebeurt. Ook in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk. Door met elkaar samen te werken kunnen we het herkennen en voorkomen.”

Noordwijk pakt ondermijning aan

Jasper van Gaalen, programmamanager ondermijning, deelde via een presentatie het uitvoeringsplan van de gemeente Noordwijk. Van Gaalen: “Het doel is duidelijk: Samen weerbaarder worden en ondermijningsactiviteiten voorkomen of verstoren, door met elkaar een front te vormen.” Dit werd onderstreept door burgemeester Wendy Verkleij: “Komende jaren is dit een belangrijk speerpunt. Laten we samen alert zijn op verdachte situaties in de omgeving. Zo laten we zien dat we criminele inmenging in gemeente Noordwijk niet accepteren. Vertrouw je iets niet? Meld het dan bij de politie of eventueel anoniem via www.meldmisdaadanoniem.nl.”

Maatschappelijke Alliantie

De maatschappelijke alliantie is een groep van vertegenwoordigers uit sectoren in onze gemeente. De alliantie ontstond in tijden van corona waarin gezamenlijk werd gezocht naar oplossingen. Ook na corona blijft de alliantie met elkaar in contact over maatschappelijke kwesties en draagt zij bij aan maatschappelijk draagvlak binnen de gemeente Noordwijk. Lees hier meer over de maatschappelijke alliantie.