Kunst in onze dorpen

22 maart 2023, 14:45
Kunst in onze dorpen

De Biënnale Noordwijk is gestart. De eerste editie van deze kunstmanifestatie begon met een schitterende opening op het Noordwijkse strand. Maar de kunstwerken tref je ook elders in onze gemeente aan. Alle dorpen in de gemeente doen mee. We geven kunst letterlijk de ruimte in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk!

Openingsceremonie

Roberto ter Hark, wethouder Kunst, Cultuur en Erfgoed opende 21 maart 2023 de eerste editie van de Biënnale Noordwijk. Hij deed dat bij paviljoen De Koele Costa. Na een openingswoord woonden de aanwezigen een bijzondere openingsceremonie bij. Uitgevoerd door Kunstenaar Gerard ten Broek. 

De ruimte die we bieden

Het strand van gemeente Noordwijk blijkt voor meer kunst een schitterend decor. Naast de openingsceremonie staat er verderop op het strand een mooi werk van beeldend kunstenaar Henk Visch. Een foto waard. Het geeft meteen een goed beeld van de maatvoering. Het beeld is imposant. ‘Anti-Oorlog Monument’. De titel raakt de actualiteit. Maakt nieuwsgierig. 

Nog tot en met 21 augustus

De biënnale Noordwijk loopt tot en met 21 augustus en is gratis toegankelijk. Het thema is ‘Transities – Kunst op geestrijke gronden’ en verwijst naar de grote veranderingen die de wereld doormaakt en de manier waarop mens en natuur hierop kunnen reageren. Twaalf kunstenaars exposeren veertien kunstwerken in de gemeente. Naast de nieuwe werken zijn er kunstwerken te zien uit collecties van privéverzamelaars en kunstenaars. De kunstwerken zijn verspreid over de vier Noordwijkse dorpskernen. Alle locaties zijn te vinden op de ondersteunende website. Een begeleidende audiotour is gratis beschikbaar via de app izi.Travel. 

Eigen inbreng

In zijn openingswoord zei de wethouder: “Parallel aan de tentoongestelde kunstwerken vindt tijdens Biënnale Noordwijk een programma plaats met een lokale invulling. Zoals het project met Kunstklank en het project met het Schildersfestival. Ook vindt er een expositie plaats in museum Veldzicht met werk van onze eigen kunstenaars. We zijn trots op onze eigen kunstenaars.  Velen zijn ingegaan op onze uitnodiging om aan te haken. Dit programma wordt ingevuld in samenwerking met de adviesraad Beeldende Kunst in de Openbare Ruimte Noordwijk. En gedurende de biënnale staat de deur open voor nog meer initiatieven van eigen ‘geestrijke grond’”

Met elkaar vernieuwen

Niet zonder trots vertelde de wethouder in zijn openingswoord over de samenwerking en het elan. “Deze biënnale markeert de nieuwe koers die wij zijn ingeslagen, goed beschreven in de beleidsnotitie beeldende kunst in de openbare ruimte. Die notitie is geen kunstig gevouwen papieren tijger maar een sterk programmatische beleidsnotitie met de biënnale als één van de ontwikkellijnen. Een aanpak mede tot stand gekomen van velen die nauw betrokken zijn bij de kunst en cultuursector in onze gemeente. De notitie is de basis voor het nieuw cultuurbeleid gericht op een vernieuwingsimpuls aan onze verzameling beelden die op onze straten en pleinen staan, op het creëren van beleving en op het herbevestigen van de waarde van kunst in ons leven, in onze samenleving.”

Ga naar de ondersteunende website