Handreiking participatie

9 augustus 2023, 14:39
Handreiking Participatie gemeente Noordwijk

Vraag je voor een plan een vergunning aan, dan moet je ook kunnen laten zien hoe je hebt geparticipeerd. Deze week verscheen de gloednieuwe Handreiking Participatie. Heel verhelderend.

Belanghebbenden

Gemeente Noordwijk vindt het belangrijk dat iemand die een plan wil uitvoeren de omwonenden goed en op tijd erbij betrekt. Dat doet de plannenmaker door het plan te bespreken en door samen te werken met mensen of groepen die geraakt worden door het plan. De belanghebbenden.

Een bont gezelschap

Belanghebbenden zijn bijvoorbeeld je buren, je buurtbewoners, de wijkvereniging, ondernemers, bewonersverenigingen, een belangengroep, maatschappelijke organisaties en de gemeente. De deelname van belanghebbenden aan een plan noemen we participatie.

Steun zoeken en afstemmen

Door participatie leert de plannenmaker in een vroeg stadium alle belangen, meningen, kennis en creativiteit van belanghebbenden kennen. Ze kunnen hun plan beter maken door bezwaren en goede ideeën met elkaar te bespreken. Zo is er meer kans op steun van de omgeving en minder kans op weerstand.

Samen maken we Noordwijk

Niet alleen de gemeente zet Participatie voorop in zijn werkzaamheden. Nederland bereidt de invoering van de Omgevingswet voor. Een nieuwe manier van werken die vanaf 1 januari 2024 start. Dan krijgt Participatie de wind in de zeilen. Met de handreiking bij de hand varen plannenmakers meteen goed op koers.

Benieuwd? Bezig met een plan? Lees de ‘Handreiking participatie’