Goed verhuurderschap

11 juli 2023, 14:42

Vanaf 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap van kracht. De wet geeft gemeenten meer mogelijkheden om huurders te beschermen tegen ongewenst verhuurgedrag. Wat betekent die wet voor inwoners in gemeente Noordwijk die huren of verhuren?

De Nederlandse huurmarkt

Op de Nederlandse huurmarkt hebben huurders nog te vaak te maken met malafide verhuurders en andere excessen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan discriminatie, intimidatie, slecht onderhouden woningen en te hoge huurprijzen. Het stimuleren van goed verhuurderschap en het creëren van meer instrumenten om malafide verhuurders aan te pakken moet hierbij de oplossing bieden.

Doelen van goed verhuurderschap

Onder goed verhuurderschap vallen onder meer gelijke kansen op een woning voor iedereen, zonder te kijken naar afkomst. Maar er zijn meer doelen. Ook eerlijke huurprijzen, goed contact met de huurders en tijdig onderhoud van de woonruimte zijn essentiële voorwaarden voor de verhuur van woningen.

Gemeenten aan zet

Door een norm voor goed verhuurderschap te introduceren en gemeenten de mogelijkheid te geven om een verhuurvergunning te verplichten, kunnen gemeenten actief sturen op goed verhuurderschap. Zo kunnen gemeenten extra eisen stellen aan de verhuurder als het gaat om het onderhoud van de woning en de maximale huurprijs van gereguleerde huurwoningen.

Gemeente Noordwijk

Vanaf 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap van kracht. Ook gemeente Noordwijk gaat ermee aan de slag. Lees ook de uitgebreide informatie op de webpagina ‘Meldingen, Klachten en Bezwaren.