Gestart. Draagvlakonderzoek parkeerregulering Noordwijk Binnen

7 februari 2023, 12:49
Draagvlakonderzoek parkeerregulering Noordwijk Binnen

Gemeente Noordwijk nodigt zo’n 3.000 adressen in het centrum van Noordwijk Binnen uit voor deelname aan het ‘Draagvlakonderzoek parkeerregulering Noordwijk Binnen’.

Duidelijk afgebakend

De uitnodiging viel begin februari bij ondernemers en huishoudens op de deurmat. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig. Ieder adres heeft één stem. De brief is in de kern van het dorp bezorgd. Het gaat om het gebied omringd door de Weteringkade, Lijnbaanweg, Beeklaan, Nieuwe Offemweg, Gooweg en Van de Mortelstraat. 

Onderzoeksbureau Enneüs

Onderzoeksbureau Enneüs voert het onderzoek uit voor de gemeente. Zij behandelen de antwoorden vertrouwelijk en anoniem. Het invullen van de vragenlijst neemt slechts 5 minuten in beslag. Deelnemers kunnen de vragenlijst op twee manieren invullen: digitaal en op papier. Hoe meer mensen meedoen aan het onderzoek meedoen des te sterker de uitkomsten.  

Parkeeroverlast

Wethouder Theo Alkemade licht het onderzoek toe in de uitnodigingsbrief. “Het kan in uw omgeving lastig zijn een parkeerplek te vinden. In Noordwijk Binnen is het op sommige momenten erg druk met geparkeerde auto’s. Wij krijgen als gemeente vaak de vraag of hier iets aan gedaan kan worden.”

En: “De parkeerdruk is voor ons een belangrijk thema omdat het bewoners, ondernemers en bezoekers van Noordwijk altijd aangaat. Juist omdat dit thema iedereen aangaat, zijn we als gemeente bereid maatregelen op het vlak van parkeerregulering te nemen.”

Maatregelen 

Ook geeft de wethouder in de brief goed aan welke maatregelen mogelijk zijn. “Hierbij moet u denken aan betaald parkeren, in combinatie met parkeervergunningen voor bewoners en ondernemers.”

“Dit soort maatregelen is namelijk de enige manier om wat te doen aan de door velen ervaren parkeeroverlast. Dit willen we echter niet doen, zonder dat we een heel goed beeld hebben van wat u hier als inwoners en ondernemers van vindt. We nemen alleen maatregelen als daar voldoende draagvlak voor is.”

Voldoende draagvlak

Om te kunnen spreken van een representatieve uitslag is het belangrijk dat minimaal 60% van de bewoners en/of ondernemers de vragenlijst invult. Als meer dan de helft van de deelnemers in Noordwijk Binnen voor de invoering van betaald parkeren is, dan is er sprake van draagvlak.

Resultaten delen

De onderzoeksresultaten worden gepresenteerd aan het college van burgemeester en wethouders. De verwachting is dat het college in het tweede kwartaal van 2023 een besluit neemt over de invoering van parkeerregulering in Noordwijk Binnen. De gemeente belooft de deelnemers over eventuele uitwerkingen van het parkeerbeleid te informeren. 

Lees ook ons eerder verschenen bericht ‘Draagvlakonderzoek parkeerregulering Noordwijk Binnen’ over dit onderzoek.