Geparkeerde auto’s tellen

8 november 2023, 15:23

Met een parkeerdrukmeting in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk wil de gemeente een betrouwbaar zicht krijgen op het aantal geparkeerde voertuigen.

Onderzoeksbureau Trajan BV

In opdracht van de gemeente Noordwijk voert onderzoeksbureau Trajan BV deze maand een parkeeronderzoek uit. Het gaat om een parkeerdrukmeting in de bebouwde kom van Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk. Het doel van het onderzoek: objectief het aantal geparkeerde voertuigen vaststellen.

Veldwerkers en scanauto

Het tellen van geparkeerde auto’s gebeurt op verschillende dagen in de week, in de periode tussen 14 en 25 november 2023. Veldwerkers en een scanauto voeren de metingen uit. De scanauto registreert enkel dat er een kenteken is. Er kunnen dus geen privacygevoelige data opgevraagd worden.

Zicht krijgen op de data

Gemeente Noordwijk probeert steeds beter in beeld te krijgen wat de cijfers zijn. Het helpt om betere oplossingen te verzorgen voor parkeervraagstukken.