Gemeente Noordwijk wil naar duurzamere aanpak tegen eenzaamheid

21 februari 2023, 13:34
Gemeente Noordwijk wil naar duurzamere aanpak tegen eenzaamheid

1 op de 12 inwoners van Noordwijk ervaart ernstige eenzaamheid. Dat zijn in totaal ongeveer 3.500 mensen. Eenzaamheid is erg slecht voor de gezondheid en de kwaliteit van het leven. Daarom wil het college van B&W de aanpak tegen eenzaamheid voortzetten en komt daarvoor met een nieuw plan.

Evaluatie

De gemeente startte in 2020 met het actieprogramma Mensen hebben mensen nodig. Dit programma was de 1e gerichte aanpak van eenzaamheid. De evaluatie laat zien dat er met veel energie door organisaties en verenigingen is gewerkt. Er is veel ervaring opgedaan en er zijn nieuwe projecten geïnitieerd. Het betrekken van eenzame inwoners is minder goed gelukt.

Oplossing is niet altijd ontmoeten 

In het nieuwe plan richten we ons meer op wat werkt in de aanpak van eenzaamheid. Bij projecten denkt men vaak dat het bieden van sociaal contact voldoende is om eenzaamheid te verminderen. Uit onderzoek blijkt echter dat dit soort activiteiten slechts bij een deel van de mensen helpt.

Breed palet

Er zijn verschillende soorten eenzaamheid. Ook kan de oorzaak en de mate van eenzaamheid per persoon verschillen. Deze verschillen maken dat ook de oplossing voor mensen verschilt. De een heeft behoefte aan een zinvolle rol in het leven. De ander aan een goede vriendschap en weer een ander aan hulp in sociale vaardigheden. Het nieuwe plan zet in op een breed palet aan oplossingsrichtingen onder de noemer Samen de trap op.

Verbinding in de wijk

Een nieuw onderdeel is het vergroten van de verbinding in de wijk. Buurtcentra gaan ervoor zorgen dat bezoekers zich meer welkom voelen. De bus van de Stichting Thuishuis Noordwijk gaat met een pop-up terras de wijk in. In lief&leed-straten kijken buren meer naar elkaar om en besteden extra aandacht aan een buur als dat nodig is.

Samenwerking

Verantwoordelijk wethouder Dennis Salman is blij met dit plan waarover veel partijen hebben meegedacht. Voor ieder mens is het van belang erbij te horen en gezien te worden. Dat wisten we al, maar nu weten ook wat het betekent als dat niet zo is. Een behoorlijk aantal inwoners, of het nou jongeren, volwassenen of ouderen zijn, hebben dagelijks last van eenzaamheid. Genoeg reden om van dit probleem samen serieus werk te maken.
 
Het nieuwe plan is voor vaststelling naar de gemeenteraad gestuurd. Heeft u zelf behoefte aan hulp bij eenzaamheid of wilt u actief bijdragen aan het verminderen van eenzaamheid, neem dan contact op met de gemeente via e-mail of telefoon 31 (0)71 36 60 000 of de Stichting Welzijn Noordwijk via e-mail of telefoon +31 (0)71 711 4334.