Controles op strijdig gebruik van bollengrond hervat

13 februari 2023, 13:10

De gemeente Noordwijk hervat de controles op het gebruik van gronden die bestemd zijn voor bollenteelt maar anders worden gebruikt. Grondeigenaren ontvangen persoonlijk bericht over de hervatting van de controles.

Behoud bollengrond  

Het telen van bollen op de hiervoor aangewezen gronden in het buitengebied is belangrijk voor het behoud van de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van de streek. Daarom controleert de gemeente de stukken grond die bestemd zijn voor de bollenteelt. Worden de gronden voor bollenteelt gebruikt of voor iets anders?

Oneigenlijk gebruik

De eerste controlerondes gingen 2 jaar geleden van start. Uit een tussenstand in 2021 bleek dat er stukken land oneigenlijk worden gebruikt. Dus niet voor bollenteelt maar voor iets anders. Dit is strijdig met het bestemmingsplan. De eigenaren werden hierop gewezen. Dit raakte eigenaren, particulieren of bedrijven direct en emoties laaiden op. Daarop besloot de gemeente de controles en de handhaving tijdelijk uit te stellen. 

Zorgvuldige voorbereiding

Vervolgens is er een plan van aanpak gemaakt om de controlebezoeken en het handhavingstraject zorgvuldig voor te bereiden. Dit geldt ook voor de manier waarop de gemeente inwoners wil benaderen: met de menselijke maat. 

Telefonisch spreekuur eigenaren

Met ingang van februari 2023 hervatten de toezichthouders de controlebezoeken. Grondeigenaren ontvangen hierover persoonlijk bericht van de gemeente. Zij kunnen voor eventuele vragen gebruikmaken van een telefonisch spreekuur. Informatie hierover staat in de brief die de grondeigenaren ontvangen.

Meer lezen

Lees de raadsbrief Vervolg handhaving oneigelijk gebruik bollengronden.