Commissie bezwaarschriften 12 juni 2023

2 juni 2023, 13:31

De zitting van de Commissie bezwaarschriften vindt plaats op maandag 12 juni 2023 in het gemeentehuis, Voorstraat 42 in Noordwijk en begint om 19.30 uur.

Agenda

 • 19.30 uur een bezwaarschrift tegen een besluit op een Woo-verzoek
 • 20.00 uur een bezwaarschrift tegen een besluit op een Woo-verzoek
 • 20.30 uur een bezwaarschrift tegen een geweigerde vergunning voor een terras op het strand

Vergaderrooster

Het vergaderrooster van de commissie bezwaarschriften voor 2023 is als volgt: 

 • 3 juli 2023
 • 28 augustus 2023
 • 11 september 2023
 • 9 oktober 2023
 • 13 november 2023
 • 27 november 2023
 • 11 december 2023

In beginsel openbaar

Tijdens deze hoorzitting kunnen degenen die een bezwaarschrift/klaagschrift hebben ingediend bij de gemeente hun bezwaren mondeling komen toelichten. De hoorzittingen zijn in principe voor het publiek toegankelijk. Het kan echter voorkomen dat een hoorzitting achter gesloten deuren plaatsvindt. 

Samenstelling van de commissie

 • mevrouw drs. N.C.M. Mulder (voorzitter);
 • mevrouw mr. drs. M.F.N. Pikart-van den Berg;
 • de heer mr. B.M. Kocken; 
 • de heer mr. D.O. Bogers;
 • mevrouw mr. H.W.Q. Seijsener (secretaris).

Meer informatie over deze agenda

Voor informatie over deze hoorzitting en de taak van deze commissie kunt u tijdens kantoortijden contact opnemen met de secretaris van de commissie, Hieke Seijsener per e-mail of telefonisch via +31 71 36 60 000.