Bromfiets op de rijbaan

20 april 2023, 15:26
Bromfiets op de rijbaan

Afgelopen periode zijn in de gemeente Noordwijk enkele wijzingen voor bromfietsers doorgevoerd. Vanaf nu rijden in de gemeente brommers met een geel kenteken op de rijbaan in plaats van op het fietspad binnen de bebouwde kom. Hiermee verbetert de veiligheid van alle weggebruikers.

Steeds drukker

Op de fietspaden in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk wordt het steeds drukker. Gewone fietsen, elektrische fietsen, speed pedelecs, scooters en bromfietsers hebben allemaal hun plaats in het verkeer ingenomen. Hierdoor nemen de snelheidsverschillen tussen de verschillende gebruikers toe en kan dit leiden tot ongelukken. Ook zijn er veel ongelukken tussen auto’s en bromfietsers. Zo schatten afslaande automobilisten de snelheid van de brommer op het fietspad verkeerd in of zien zij brommers over het hoofd.

Binnen de bebouwde kom op de rijbaan

Uit een inventarisatie bleek dat bepaalde borden niet meer de gewenste situatie weergaven. In overleg met de politie is de bebording aangepast. Dit is in lijn met de landelijke richtlijnen. Al geruime tijd is het landelijk beleid dat bromfietsers binnen de bebouwde kom op de rijbaan moeten rijden. Destijds is dit gedeeltelijk ingevoerd in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk. Uit landelijk onderzoek blijkt dat bromfietsers op de rijbaan voorzichtiger rijden en beter zichtbaar zijn voor automobilisten. Door de aanpassing gaat de gemeente Noordwijk op weg naar meer duurzaam en veilig verkeer in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk.

Uitzonderingen

Voor een paar wegen is een uitzondering gemaakt. Hier blijven bromfietspaden aanwezig en zijn doorsteekjes vanaf de rijbaan richting het bromfietspad gerealiseerd. Op deze manier blijven bromfietsers ook bij het oversteken van kruispunten veilig onderweg. De uitzondering geldt voor enkele plekken rondom het kruispunt Gooweg-Van Berckelweg in Noordwijk:

  • Northgodreef richting Gooweg;
  • Van de Mortelstraat richting kruispunt met Gooweg;
  • Van Berckelweg richting kruispunt met Gooweg;
  • Gooweg richting kruispunt met Van Berckelweg.

Riskeer geen boete

Alleen fietsers en voertuigen met een blauw kenteken mogen op een fietspad rijden. Rijd je als bromfietser op een fietspad? Dan riskeer je een boete van meer dan € 100,-. Dit geldt ook bijvoorbeeld voor speed pedelecs.