Begroting 2024 aangenomen

8 november 2023, 16:03

De gemeenteraad van Noordwijk nam op dinsdag 7 november besluiten over de begroting 2024. De raad besprak bij de behandeling van de begroting ook 4 door fracties ingediende moties, dat zijn aanvullingen op de begroting.

De raad ging akkoord met de begroting voor komend jaar, 22 gemeenteraadsleden stemmen voor en 5 tegen. Van deze moties werden er 2 aangenomen, 1 motie werd verworpen en 1 motie werd ingetrokken.

Prijs-kwaliteitsverhouding woningen

De PvdA riep in een motie met GroenLinks het college op aan de doelgroepenverordening een artikel toe te voegen over de prijs-kwaliteitsverhouding van sociale en middeldure huurwoningen waarin voor verschillende prijsklassen van woningen een minimale gebruiksoppervlakte wordt vastgelegd. Deze motie werd door de raad verworpen met 8 stemmen voor en 19 tegen.

GOM-woningen

Met de fracties van PUUR, GroenLinks, D66 en de Partij voor de Inwoners diende de PvdA ook een motie in over GOM-woningen toestaan met beleid. Deze motie werd door de raad aangenomen met 15 stemmen voor en 12 tegen.

Voorrangsregels rotondes

De VVD verzocht in een motie het college een communicatiecampagne te starten over de voorrangsregels op rotondes en deze te richten op fietsers, e-bikers en bromfietsers. De raad steunde deze motie breed, 26 raadsleden stemden voor en 1 tegen.

Opzet begroting

D66 riep in een motie met de PvdA en NZLokaal het college op de opzet van de begroting te verbeteren. Na een discussie in de raad en een negatief advies van de wethouder trok D66 de motie in. Het voorstel om de opzet van de begroting aan te passen zal eerst worden besproken in de Auditcommissie.

Terugkijken

Je kunt de raadsvergadering online terugkijken. Zoek je de inbreng van een raadslid? Bij de bespreekpunten in de agenda op de site staan de sprekers. Als je klikt op een naam in de sprekerslijst start de video bij de betreffende spreker.