Aanleg van het landschapspark met speeleiland

14 maart 2023, 14:17
Aanleg van het landschapspark met speeleiland

De werkzaamheden in Noordwijk Binnen hebben stilgelegen. Het riep vragen op. De gemeente heeft omwonenden geïnformeerd over de redenen: een nieuwe verplichte stikstofberekening met een ecologische voortoets. Daardoor schuiven alle andere werkzaamheden ook op.

Nu wel nodig voor de aanlegfase

Voorheen was het niet nodig om voor de aanlegfase een stikstofberekening te laten maken. Er werd alleen gekeken naar de uitstoot in de gebruiksfase. Hierop is de Raad van State teruggekomen. Dit heeft gevolgen voor alle landelijke projecten en dus ook voor het landschapspark in Noordwijk Binnen. De berekening voor de aanlegfase moest alsnog gemaakt worden. Ook moest er nog een ecologische voortoets worden opgesteld.

Stikstofberekening 

“Inmiddels is de berekening met voortoets aanvullend op de vergunningaanvraag ingediend bij de behandelaar van de aanvraag van de omgevingsvergunningen. Momenteel wacht de gemeente op de vergunningverlening. De verwachting is dat de werkzaamheden op korte termijn hervat kunnen worden. Dit is afhankelijk van het moment van afgifte van de vergunning”, aldus de gemeente in de brief aan de omwonenden.

Gevolgen voor het groen

Het heeft gevolgen voor de aanleg. “De consequentie hiervan is dat de gemeente niet meer kan planten in het plantseizoen. Dit loopt namelijk tot half maart 2023. De volgorde van werkzaamheden is hierop aangepast. Allereerst zal het grondwerk worden gedaan en de bruggen worden geplaatst. Pas vanaf het nieuwe plantseizoen kan het groen worden geplant. Dit zal vanaf november 2023 tot maart 2024 zijn.

Vanaf het nieuwe plantseizoen

“Het grondwerk, zoals graven en ophogen in het speeleiland, gebeurt tegelijkertijd met de werkzaamheden in het park. In het plan komen 5 grote klimtorens rondom bomen te staan. Deze klimtorens kunnen dus pas geplaatst worden als de bomen zijn geplant. Dat kan pas vanaf het nieuwe plantseizoen. Het speeleiland kan daarna pas worden afgerond. Dit betekent dus dat ook de aanleg van het speeleiland vertraging oploopt.”

Gebied blijft afgesloten

Ondertussen blijft het gebied afgesloten. Kinderen en volwassenen mogen het terrein niet betreden. Dit in verband met de veiligheid en aansprakelijkheid. 

Meer informatie