Aan de slag met thema Wonen, Welzijn en Zorg

28 juni 2023, 15:49
Wonen, Zorg en Welzijn

Het college van burgemeester en wethouders gaf eind juni 2023 groen licht voor het opstellen van een visie op Wonen, Welzijn en Zorg met een uitwerkingsprogramma en bijbehorende prestatieafspraken. Gemeente en ketenpartners kunnen aan de slag.

De samenleving verandert

De vergrijzing. Meer 1 en 2 persoonshuishoudens. De zorg voor de kwetsbaren. Ouderen die langer thuis willen wonen. Meer alleengaande ouderen. De noodzaak tot kostenbeheersing. Nu de samenleving verandert krijgen gemeente en zorgaanbieders, zorgkantoor, welzijnsorganisaties en woningcorporaties actief in Noordwijk te maken met heel wat uitdagingen.

Een gezonde betrokken gemeente

Om die goed aan te gaan is er behoefte een visie waarin zij hun ambities beschrijven en de bijbehorende taken om van Noordwijk “een gezonde, betrokken gemeente te maken, waar de inwoners zo lang mogelijk prettig en zelfstandig mogelijk kunnen blijven wonen in een veilige, toegankelijke en inclusieve woonomgeving”.

Aanzet in woonvisie

De basis voor de visie werd eerder al gelegd. In de woonvisie 2020 – 2030 “Alle zeilen bij voor voldoende en juiste woningen” is namelijk opgenomen dat zij met elkaar voor de gemeente Noordwijk een visie willen ontwikkelen op Wonen, Zorg en Welzijn. De gemeenteraad heeft de woonvisie vastgesteld. Nu is het tijd om met elkaar de volgende stap te zetten.

Andere woonwensen en wijzigende wet- en regelgeving

Niet alleen demografisch verandert er veel. Ouder en kwetsbaar zijn of worden is anders dan vroeger. Dat komt door veranderende woonwensen en wijzigende wet- en regelgeving. Steeds vaker willen mensen blijven wonen in hun vertrouwde omgeving. Als het nodig is met zorg en ondersteuning, vanuit hun eigen sociale netwerk of als dat niet meer mogelijk is, vanuit een professionele organisatie.

Kostensturing

Tot slot is er de noodzaak tot verstandig omgaan met geld. Langer zelfstandig wonen is een wens, en behoefte van veel mensen, maar ook een manier om de zorg beter betaalbaar te houden. De gemeente en zorgaanbieders, zorgkantoor, welzijnsorganisaties en woningcorporaties willen graag dat wonen, zorg, welzijn en ondersteuning voor iedereen beschikbaar blijft.

Voorlopige planning

Gemeente en de ketenpartners verwachten dat ze na de zomer hun visiedocument kunnen ondertekenen. Daarna starten ze met het opstellen van een uitvoeringsprogramma en bijbehorende prestatieafspraken. Het college verwacht dat in 2024 hij met de zorgaanbieders, zorgkantoor, welzijnsorganisaties en woningcorporaties aan de slag kan gaan om Wonen, Welzijn en Zorg goed van de grond te krijgen.