Wet hergebruik van overheidsinformatie

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0036795