Wet basisregistratie personen

Wet artikel nummer : 2.55, 2.59 en 3.21

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0033715