Wet basisregistratie adressen en gebouwen

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0025520