Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024779