Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Noordwijkerhout houdende regels omtrent tarieven marktstandplaatsen Marktgeldverordening 2019

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-281677.html