Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent tegemoetkoming in planschade Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade Gemeente Noordwijk 2019

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR647507/1