Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent tarieven marktstandplaats Verordening marktgelden Noordwijk 2019

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-276029.html