Verordening tot wijziging van de Verordening van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland houdende regels omtrent huisvesting (Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2019)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/bgr-2022-113.html