Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2019, gemeente Noordwijkerhout

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-281681.html