Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2019, gemeente Lisse

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-280321.html

Uitgelicht