Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2019, gemeente Noordwijkerhout

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-281677.html

Uitgelicht