Verordening op de heffing en invordering van leges 2019, gemeente Lisse

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-280273.html