Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2019, gemeente Lisse

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-280310.html