Verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 2019, gemeente Noordwijk

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-275931.html