Verordening op de heffing en invordering van een eenmalig rioolaansluitrecht 2009, gemeente Noordwijk (zie kopje Link naar meer informatie)