Verordening op de heffing en invordering van belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2019, gemeente Teylingen

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-280207.html