Verordening op de heffing en de invordering van leges 2019, gemeente Teylingen

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-280212.html

Uitgelicht