Uitvoeringsbesluit onderbouwing en uitvoering waardebepaling Wet waardering onroerende zaken

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007179