Regeling verkrijging en verlies Nederlanderschap

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0013506