Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 2001

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0012810