Besluit op de lijkbezorging: paragraaf 6

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0009080&paragraaf=6