Melding over openbare ruimte indienen

Ziet u in de openbare ruimte iets dat kapot is of moet worden opgeruimd? Meld dit dan, zodat wij het kunnen verhelpen. 

Online een melding openbare ruimte indienen via fixi.nl

Welke meldingen kunt u indienen?

U kunt o.a. meldingen indienen over:

Melding indienen via Fixi

U kunt online een melding openbare ruimte indienen via fixi.nl of de app Fixi. Kijk bij de veelgestelde vragen hoe u een melding maakt. Of bel met ons Klantcontactcentrum via +31 71 36 60 000.

Meldingen die u niet kunt indienen via Fixi

U kunt geen meldingen indienen via Fixi over:

  • Duin en bos: gaat uw melding over het duin en bos in Hollands Duin? Dien dan uw melding in bij Staatsbosbeheer. Dit kan door naar hollandsduin@staatsbosbeheer.nl te mailen.
  • Huisvuil: gaat uw melding over volle of kapotte verzamelcontainers (ondergrondse containers)? Of kapotte en teruggevonden rolcontainers (minicontainers)? Dien dan uw melding in bij Meerlanden via +31 297 381 717. Of mail naar pi@meerlanden.nl Vanaf 1 januari 2022 verzorgt Meerlanden de huisvuilinzameling voor alle inwoners van gemeente Noordwijk.
  • Overlast bouwen en/of verbouwen: gaat uw melding over overlast door bouwen en/ofverbouwen? Dien dan uw melding in bij de Omgevingsdienst West-Holland. Dit kan online via odwh.nl
  • Provinciale wegen: gaat uw melding over provinciale wegen? Dien dan uw melding in bij de Provincie Zuid-Holland. Dit kan online via zuid-holland.nl met het Meldingsformulier Wegen.
  • Rijkswegen en/of vaarwegen: gaat uw melding over rijkswegen en/of vaarwegen? Dien dan uw melding in bij Rijkswaterstaat. Dit kan door te bellen naar +31 800 80 02.
  • Verkeersveiligheid: gaat uw melding over een goed idee over een verkeerssituatie? Of over een onveilige verkeerssituatie? Dien dan uw melding online bij ons in. Dit kan met DigiD of zonder DigiD.
  • Waterhuishouding: gaat uw melding over waterpeil, dijken, dode vissen of watervogels, verontreinigde sloot, illegale lozing in water, algengroei of defect aan gemaal, stuw, duiker of sluis? Dien dan uw melding in bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. Dit kan online via rijnland.net met het formulier meldingen en incidenten.