Melding over openbare ruimte indienen

Ziet u in de openbare ruimte iets dat kapot is of moet worden opgeruimd? Meld dit dan, zodat wij het kunnen verhelpen. 

Online een melding openbare ruimte indienen via fixi.nl

Welke meldingen kunt u indienen?

U kunt o.a. een melding indienen over:

 • dode (kleine) dieren
 • fietspaden
 • fietswrakken
 • gedumpt afval
 • gladheid
 • graffiti (alleen op gemeentegebouwen)
 • handhaving
 • groenonderhoud
 • ondergrondse containers
 • onveilige verkeerssituatie
 • speelterreinen (bel voor dringende overlast van hangjongeren met de politie)
 • stoeptegels
 • stoplichten
 • straatmeubilair, zoals zitbanken
 • straatverlichting
 • verkeersborden en -tekens
 • vervuilde openbare wegen, pleinen en voetgangersgebieden
 • wegen (geen rijkswegen en provinciale wegen)
 • zwerfvuil

Fixi

U kunt online een melding openbare ruimte indienen via fixi.nl of de app Fixi. Kijk bij de veelgestelde vragen hoe u een melding maakt.

Of bel met ons Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000.