Klacht over de gemeente indienen

Bent u niet goed behandeld door een medewerker van de gemeente? Dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente.

Online een klacht indienen als natuurlijk persoon (DigiD)

Online een klacht indienen als organisatie (eHerkenning)

Heeft u geen DigiD of eHerkenning? Vul dan het online formulier in waarmee u een klacht kan indienen zonder DigiD of eHerkenning. 

Let op

U kunt geen klacht indienen over een besluit van de gemeente Noordwijk. Dit doet u met een bezwaarschrift.

Afhandeling

Uw klacht wordt voor advies voorgelegd aan een externe commissie bezwaar- en klaagschriften. Het is mogelijk uw klacht mondeling toe te lichten. Daarna krijgt u van de gemeente schriftelijk bericht van de uitspraak over uw klacht.

Niet eens met beslissing op uw klacht?

Bent u het niet met de beslissing van de gemeente over uw klacht? Dan kunt u hierover een klacht indienen bij de Nationale Ombudsman.