Klacht over de gemeente indienen

Als u niet goed bent behandeld door een medewerker van de gemeente, kunt u een klacht indienen bij de gemeente.

De gemeente kan u vragen om meer uitleg. Dit kan ook mondeling.

U kunt geen klacht indienen omdat u bijvoorbeeld geen vergunning krijgt voor het bouwen van een schuur of voor het houden van een evenement. Daarvoor bestaan er speciale bezwaar- en beroepsprocedures.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000.

Uw klacht wordt voor advies voorgelegd aan een externe commissie bezwaar- en klaagschriften. Het is mogelijk uw klacht mondeling toe te lichten. Daarna krijgt u van de gemeente schriftelijk bericht van de uitspraak over uw klacht.

Dien uw klacht schriftelijk per brief in. Een klacht richt u aan het college van burgemeester en wethouders. Geef in uw brief een volledige beschrijving van de achtergrond en een heldere toelichting van uw klacht. Vergeet de brief niet te ondertekenen. Vervolgens stuurt u uw brief naar gemeente Noordwijk, Postbus 298, 2200 AG Noordwijk.

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente over uw klacht, neemt u contact op met de Nationale ombudsman.