Inburgeren

 

De meeste vreemdelingen die in Nederland komen wonen, moeten inburgeren. Dit betekent dat u de Nederlandse taal leert lezen, schrijven en spreken. U moet ook leren over het leven in Nederland. U bent ingeburgerd als u het inburgeringsexamen hebt gehaald.

Hebt u een verblijfsvergunning gekregen vóór 1 januari 2013?

Dan helpt de gemeente u bij uw inburgering. De taken op het gebied van de sociale zekerheid zijn door de gemeente Noordwijk uitbesteed aan de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek. Aanvullende informatie kunt u vinden op Isdbollenstreek.nl.

Hebt u een verblijfsvergunning gekregen na 1 januari 2013?

Dan moet u zelf uw inburgering regelen. U kunt hiervoor geld lenen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Ook met vragen kunt u terecht bij DUO.

U betaalt zelf de cursus en het examen. Het is mogelijk om geld te lenen via DUO.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ISD Bollenstreek via +31 (0)800 95 67 000 of contact opnemen met DUO via +31 (0)50 59 99 600.

U zoekt zelf uit waar u een inburgeringscursus wilt volgen. Dit kunt u bijvoorbeeld doen bij een opleidingsinstituut zoals een regionaal opleidingencentrum (ROC).

Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)