Dinsdag 21 september 2021 vergadert de raadscommissie Ruimte. De vergadering start om 20:00 uur. De vergadering is digitaal, vanwege corona. U kunt de vergadering live volgen via onze livestream.

Gladheid

In de gemeente Noordwijk wordt tijdens de vorstperiode met zout gestrooid om de wegen voor ambulances, politie, brandweer en bussen toegankelijk te houden.

Online een melding van gladheid indienen via fixi.nl

Vastgestelde strooiroutes

De gemeente werkt op basis van vooraf vastgestelde strooiroutes en wijkt daar zo min mogelijk vanaf. Als 1e wordt er gestrooid op de hoofdroutes van doorgaande wegen, de toegangswegen en de industriegebieden. Aansluitend worden doorgaande wegen, busroutes en fietspaden gestrooid.

Trottoirs

De gemeente is niet verantwoordelijk voor het strooien op trottoirs voor uw woning of winkel.

Milieu

Het strooien van zout is slecht voor het milieu. Daarom houdt de gemeente niet alleen rekening met de veiligheid op de weg, maar ook met de schade aan het milieu die het gevolg van onbeperkt zout strooien kan zijn.

Zoutbakken in de woonplaatsen Noordwijkerhout en De Zilk

In de woonplaatsen Noordwijkerhout en De Zilk worden in de winterperiode zoutbakken geplaatst, zodat daarmee verkeersonveilige situaties verholpen kunnen worden. Het is dus niet de bedoeling, dat u hieruit voor uzelf zout haalt. Dit wordt als diefstal aangemerkt en de gemeentelijk opsporingsambtenaar zal hiervoor verbaliserend optreden.

Deze zoutbakken bevinden zich op de volgende locaties:

 • Victoriberg t.h.v. nr. 134 en 144
 • Van Iersellaan
 • Vinkenstraat
 • Peijnenburgflat
 • Leidsevaart “Piet Gijs”
 • Pilarenlaan Puyckendam
 • Ingang gezondheidscentrum
 • Brandweerkazerne
 • De Schelft
 • Robijn Staete
 • Leeweg
 • De Duinsloot
 • Lavendel
 • Breeland
 • De Duinpan
 • Het Witte Kerkje
 • Castellum

Strooizout

Zorg ervoor, dat u tijdens de winterperiode zelf over voldoende strooizout heeft om de toegang tot uw eigen huis (stoep en opgang) bereikbaar te houden. U kunt op veel plaatsen zelf strooizout kopen. U kunt dit niet ophalen bij de gemeente.

Gladheid melden

U kunt online een melding van gladheid indienen via fixi.nl of de app Fixi. Kijk bij de veelgestelde vragen hoe u een melding maakt. Of bel met ons Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000.