Maximale tarieven PGB Jeugdhulp 2022 Bollenstreek

De maximale tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de gemeenten.

De hulpverlening moet voldoen aan de kwaliteitseisen vastgesteld in de Nadere Regels Jeugdhulp van uw gemeente.

Onderstaande tarieven zijn de maximale tarieven. Het werkelijke tarief wordt door de budgethouder afgestemd met de zorgaanbieder en vastgelegd in de zorgovereenkomst. Wanneer het tarief lager is dan het maximale tarief, dan wordt het werkelijke tarief opgenomen in de beschikking. Wanneer het afgesproken tarief in de zorgovereenkomst hoger is dan het maximale tarief, wordt het maximale tarief opgenomen in de beschikking. De aanvrager zal het verschil moeten bijstorten bij de SVB.

Categorie Soort Professionele Zorg Maximaal tarief 2022
53A01 Curatieve GGZ-zorg door (kinder)artsen € 179,40 per uur
54001
54002
54004
Jeugd GGZ behandeling/diagnostiek
Regulier/generalistisch/specialistisch
€ 67,20 per uur (HBO)
€ 99,- per uur (WO)
54003
54004
Jeugd GGZ behandeling/diagnostiek Hoog-specialistisch € 79,80 per uur (HBO)
€ 117,- per uur (WO)
45A48
45A49
Jeugdhulp ambulant regulier individueel/Groep € 69,- per uur (HBO)
€ 45,60 per uur (MBO)*
41A00 Dagbehandeling A € 61,18 per dagdeel
41A03 Dagbehandeling B € 66,12 per dagdeel
45A76
45A77
Ernstige Enkelvoudige Dyslexie Diagnostiek/behandeling € 60,60 per uur
44A27 Jeugdhulp verblijf 24-uur zorg Respijtzorg/LVB:
€ 74,28 per dag
J&O: € 84,50 per dag
GGZ: € 173,97 per dag
44A08 Jeugdhulp verblijf: gezinshuis € 145,43 per dag
42A03 Vervoer (alleen in combinatie met dagbehandeling) € 12,76 per dag
     
  Sociaal netwerk (alleen individuele begeleiding)** € 21,51
Indexatie van 1,72%

De tarieven PGB zijn conform de Verordeningen Jeugdhulp van de gemeenten Noordwijk, Hillegom, Lisse en Teylingen vastgesteld op basis van het Tarievenoverzicht Zorg in Natura Jeugdhulp 2022.

Een dagdeel is 3,5 tot 4 uur inclusief voorbereidings- en afrondingstijd. Minimaal verblijfsduur van de jeugdigen van 3 uur. Een dag is een periode van 24 uur.

*Een professional is een MBO/HBO opgeleid persoon met algemene deskundigheid en brede kennis van jeugdhulp. De zorgorganisatie of ZZP’er staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Er wordt gebruik gemaakt van de norm verantwoorde werktoedeling voor het selecteren van de juiste professional:
https://skjeugd.nl/wp-content/uploads/2017/12/Afwegingskader-norm-verantwoorde-werktoedeling.pdf
**Hulp geboden uit het sociaal netwerk komt niet in aanmerking voor het tarief van een professional of een specialist. Individuele begeleiding vanuit het sociaal netwerk kan ook begeleiding zijn bij de persoonlijke verzorging (niet medische handelingen).