Donderdag 16 september 2021 vergadert de raadscommissie Ruimte. De vergadering start om 20:00 uur. De vergadering is digitaal, vanwege corona. U kunt de vergadering live volgen via onze livestream

Woonkostentoeslag aanvragen

U kunt misschien een tijdelijke woonkostentoeslag krijgen als uw inkomen plotseling daalt. En u moeite heeft met het betalen van uw huur of hypotheek. De hoogte van de woonkostentoeslag hangt af van uw persoonlijke situatie. Vraag de woonkostentoeslag aan bij de ISD Bollenstreek via het aanvraagformulier bijzondere bijstand. Op het formulier staat welke informatie nodig is.

Aanvraagformulier bijzondere bijstand (pdf) downloaden via isdbollenstreek.nl

Voorwaarden

Voor de berekening van de woonkostentoeslag wordt gekeken naar de volgende gegevens:

  • uw woonkosten;
  • uw inkomen en vermogen;
  • de grens van de huurtoeslag (huidig bedrag € 752,33 voor huurders vanaf 23 jaar en € 442,46 voor huurders jonger dan 23 jaar). 

Als u een woonkostentoeslag nodig heeft, woont u met uw financiële situatie te duur. U kunt een woonkostentoeslag van maximaal 6 maanden krijgen. In deze periode heeft u de tijd om een andere woning te vinden. Deze periode kan maximaal 6 maanden worden verlengd in bijzondere situaties.

Huiseigenaren hebben geen recht op huurtoeslag. Heeft u een eigen woning maar onvoldoende geld om uw woonkosten te betalen? En bent u buiten uw schuld in deze situatie terecht gekomen? En heeft u een veel lager inkomen dan voorheen? Dan kunt u soms een woonkostentoeslag krijgen.

Termijn, bezwaar en beroep

De ISD Bollenstreek beslist binnen 6 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de ISD Bollenstreek 1 keer verlengen. U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Meer informatie

De taken op het gebied van inkomen zijn door de gemeente Noordwijk uitbesteed aan de ISD Bollenstreek. Neem voor meer informatie contact op met de ISD Bollenstreek via +31 (0)800 95 67 000. Of kijk op isdbollenstreek.nl