Verzekering vrijwilligers en mantelzorgers

De gemeente Noordwijk heeft bij Centraal Beheer Achmea een Vrijwilligers Basis Polis en de uitgebreide Vrijwilligers Plus Polis afgesloten. Deze complete verzekeringspakketten dekken de risico's die zijn verbonden aan vrijwilligerswerk en mantelzorg.

Voor iedere vrijwilliger die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.

Alle vrijwilligers zijn verzekerd:

 • ongeacht hun leeftijd
 • ook bij eenmalige activiteiten
 • geen minimum aantal uren
 • ook bij kerkelijk werk en buurtactiviteiten

Vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige politiemedewerkers zijn uitgesloten van dekking voor deze verzekeringen. Dit vloeit voort uit de speciaal voor hen getroffen rechtspositieregelingen.

Mantelzorgers zijn geen vrijwilligers in de zin van de polis. Maar ze vervullen wel een bijzondere maatschappelijke positie in onze samenleving. Mantelzorgers zijn daarom meeverzekerd bij hun mantelzorgtaken.

Het betreft een secundaire verzekering. Dit betekent dat aanspraak gemaakt kan worden op deze verzekering als de vrijwilliger niet verzekerd is of als de verzekering van de vrijwilliger niet voldoende dekking heeft. Administratief is de vrijwilligersverzekering eenvoudig. Er zijn namelijk geen registratieverplichtingen. Dit betekent dat vrijwilligersorganisaties zich niet hoeven aan te melden.

Verzekeringspakket

BasisPolis

 • Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor Vrijwilligers
 • Aansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers

PlusPolis

 • Aansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen
 • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers
 • Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen
 • Rechtsbijstandverzekering voor Vrijwilligers

Voor meer informatie kunt u mailen naar verzekeringen@noordwijk.nl of contact opnemen met het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000.

Traject schade aangifte

 • Stap 1: Vrijwilliger/vrijwilligersorganisatie vult schadeformulier in en stuurt het formulier naar de gemeente.
 • Stap 2: Gemeente ontvangt het schadeformulier en checkt of de vrijwilliger/vrijwilligersorganisatie met haar claim op de polis kan. Zo ja, dan stuurt de gemeente de schade digitaal naar Centraal Beheer Achmea.
 • Stap 3: Centraal Beheer Achmea wikkelt de schade rechtstreeks af met de vrijwilliger/vrijwilligersorganisatie.
 • Stap 4: De gemeente wordt geïnformeerd over de afwikkeling van de schade.

De vrijwilliger of rechtspersoon stuurt het aangifteformulier schade VNG VrijwilligersPolis naar de gemeente Noordwijk inclusief bewijsstukken zoals:

 • Foto's
 • Aansprakelijkheidstellingen
 • (Afwijzings)brief verzekeraar
 • Facturen

Voordat de schadeclaim door de gemeente wordt ingediend bij Centraal Beheer Achmea, kan de gemeente de gegevens nagaan bij de betreffende vereniging of organisatie. De schade wordt rechtstreeks met de benadeelde afgehandeld. De gemeente wordt op de hoogte gehouden van de afwikkeling van de schade.

Gemeente Noordwijk

Adresgegevens

Toon op de kaart Voorstraat 42 
2201 HW Noordwijk

+31 (0)71 36 60 000

gemeente@noordwijk.nl