Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

De TONK is één van de steunmaatregelen die het Rijk bekend heeft gemaakt. De Tonk is een tijdelijke tegemoetkoming bestemd voor huishoudens die door de coronamaatregelen te maken hebben met een inkomensterugval. De TONK loopt van 1 januari 2021 tot en met eind 30 juni 2021.

Aanpak

U kunt de Tonk nog niet aanvragen. Het is nog niet bekend hoe deze regeling er concreet uitziet. Dat komt omdat het Rijk geen centrale regels heeft bepaald en dat de ISD Bollenstreek nu hiervoor de uitvoeringsregels moet opstellen. De ISD Bollenstreek streeft ernaar, dat u in maart 2021 de TONK kunt aanvragen. 

Meer informatie

De taken op het gebied van sociale zekerheid zijn door de gemeente Noordwijk uitbesteed aan de ISD Bollenstreek. We adviseren u de actuele informatie op isdbollenstreek.nl in de gaten te houden. Eventuele vragen kunt u mailen naar info@isdbollenstreek.nl