Noodfonds

De gemeente heeft een Noodfonds. Dit fonds is voor inwoners van de woonplaats Noordwijk die financieel in de knel raken door onverwachte kosten.

U kunt een aanvraag voor het Noodfonds doen als er geen andere voorzieningen zijn zoals bijvoorbeeld bijzondere bijstand waar u aanspraak op kunt maken. Op deze regeling kunt u geen aanspraak maken voor betalingsachterstanden, bekeuringen of problemen die u zelf had kunnen voorzien en voorkomen.

U kunt een aanvraag doen als u in een noodsituatie zit die:

 • acuut is;
 • incidenteel is;
 • van beperkte omvang is;
 • u niet met uw inkomen of vermogen kunt betalen;
 • niet veroorzaakt is door betalingsachterstanden of bekeuringen;
 • niet op te lossen is met een andere aanwijsbare voorziening die passend en/of toereikend is;
 • oplosbaar is met een éénmalige bijdrage van maximaal € 1500,-.

Ook moet u aan een aantal voorwaarden voldoen voordat u voor het noodfonds in aanmerking komt. De voorwaarden zijn:

 • U bent minimaal één jaar ingeschreven en woonachtig in de woonplaats Noordwijk.
 • U heeft een (gezamenlijk) inkomen tot maximaal 130 % van de bijstandsnorm.
 • U heeft weinig financieel eigen vermogen.

Aan deze aanvraag zijn geen kosten verbonden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Lokaal Loket Noordwijk.

Na het ontvangen van een volledig ingevulde aanvraag neemt een medewerker van de gemeente Noordwijk binnen 2 werkdagen contact met u op voor het maken van een afspraak. Na het gesprek ontvangt u als dit mogelijk is binnen 2 weken, maar uiterlijk binnen 6 weken een besluit in de vorm van een beschikking.

U kunt een aanvraag indienen via het aanvraagformulier Noodfonds. Dit formulier kunt u downloaden of ophalen bij het Lokaal Loket Noordwijk.

Bij de aanvraag heeft de volgende documenten nodig:

 • Een kopie van uw laatste loonstrook en/of uitkeringsspecificatie.
 • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs.
 • Een bewijs, rekening van de noodsituatie.
 • IBAN nummer van uw betaalrekening.
 • Laatste jaarafschrift van de spaarrekeningen/beleggingsrekeningen (ook van minderjarige thuiswonende kinderen).

Als u het aanvraagformulier Noodfonds heeft ingevuld, kunt u dit formulier inleveren bij het Lokaal Loket Noordwijk of mailen via doemeeregelingen@noordwijk.nl

Alleen inwoners van de woonplaats Noordwijk kunnen gebruik maken van het Noodfonds.

Lokaal Loket Noordwijk (ma t/m vrij van 8:30 - 12:30 uur zonder afspraak)