Vanavond dinsdag 5 juli 2022 vergadert de gemeenteraad over de Perspectiefnota. Verder installeert de raad de nieuwe wethouders, de nieuwe kinderburgemeester en diverse raads- en commissieleden. U bent van harte welkom de raadsvergadering vanaf 19.00 uur bij te wonen in De Duinpan in De Zilk. Of volg de vergadering online via de livestream.

Noodfonds

Er is een noodfonds voor inwoners van de gemeente Noordwijk die financieel in de knel raken door onverwachte kosten. U kunt een aanvraag doen als er geen andere voorzieningen zijn. Zoals bijvoorbeeld bijzondere bijstand waar u recht op heeft. U kunt geen aanvraag doen voor betalingsachterstanden, boetes of problemen die u zelf had kunnen voorkomen.

Dit lokale noodfonds is voor een acute persoonlijke financiële situatie. En niet voor coronasteun voor verenigingen of ondernemers. Kijk hiervoor op onze pagina’s Corona noodfonds Noordwijk en Corona noodfonds ondernemers Noordwijk.

Aanvraagformulier noodfonds (pdf) downloaden

Voorwaarden

U kunt een aanvraag doen als u in een noodsituatie zit die:

 • acuut is;
 • incidenteel is;
 • van beperkte omvang is;
 • u niet met uw inkomen of vermogen kunt betalen;
 • niet door achterstand van betalingen of boetes is ontstaan;
 • niet op te lossen is met een andere voorziening die past en/of genoeg is;
 • oplosbaar is met een éénmalige bijdrage van maximaal € 1500,-.

Ook moet u aan een aantal voorwaarden voldoen voordat u voor het noodfonds in aanmerking komt. De voorwaarden zijn:

 • U moet langer dan 6 maanden ingeschreven staan in de gemeente Noordwijk.
 • U heeft een inkomen dat niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm.
 • U heeft weinig financieel eigen vermogen.

Aanpak

Voor een aanvraag kunt u het aanvraagformulier noodfonds (pdf) downloaden en ingevuld naar ons sturen.

Bij de aanvraag heeft de volgende documenten nodig:

 • Een kopie van uw laatste loonstrook en/of uitkeringsspecificatie.
 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs.
 • Een bewijs/rekening van de noodsituatie.
 • IBAN nummer van uw betaalrekening.
 • Laatste jaarafschrift van de spaarrekeningen/beleggingsrekeningen (ook van minderjarige thuiswonende kinderen).

Afhandeltermijn

Na het ontvangen van een volledig ingevulde aanvraag, neemt een medewerker van de gemeente Noordwijk binnen 2 werkdagen contact met u op. De medewerker maakt met u een afspraak. Na het gesprek ontvangt u een besluit in de vorm van een beschikking. Als dit mogelijk is binnen 2 weken, maar uiterlijk binnen 6 weken.