Noodfonds

Er is een noodfonds voor inwoners van de gemeente Noordwijk die financieel in de knel raken door onverwachte kosten. U kunt een aanvraag doen als er geen andere voorzieningen zijn, zoals bijvoorbeeld bijzondere bijstand waar u aanspraak op kunt maken. U kunt geen aanvraag doen voor betalingsachterstanden, bekeuringen of problemen die u zelf had kunnen voorkomen.

Aanvraagformulier noodfonds (pdf) downloaden

Voorwaarden

U kunt een aanvraag doen als u in een noodsituatie zit die:

 • acuut is;
 • incidenteel is;
 • van beperkte omvang is;
 • u niet met uw inkomen of vermogen kunt betalen;
 • niet veroorzaakt is door betalingsachterstanden of bekeuringen;
 • niet op te lossen is met een andere aanwijsbare voorziening die passend en/of toereikend is;
 • oplosbaar is met een éénmalige bijdrage van maximaal € 1500,-.

Ook moet u aan een aantal voorwaarden voldoen voordat u voor het noodfonds in aanmerking komt. De voorwaarden zijn:

 • U moet langer dan 6 maanden ingeschreven staan in de gemeente Noordwijk.
 • U heeft een inkomen dat niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm.
 • U heeft weinig financieel eigen vermogen.

Aanpak

Voor een aanvraag kunt u het aanvraagformulier noodfonds (pdf) downloaden en ingevuld naar ons sturen.

Bij de aanvraag heeft de volgende documenten nodig:

 • Een kopie van uw laatste loonstrook en/of uitkeringsspecificatie.
 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs.
 • Een bewijs/rekening van de noodsituatie.
 • IBAN nummer van uw betaalrekening.
 • Laatste jaarafschrift van de spaarrekeningen/beleggingsrekeningen (ook van minderjarige thuiswonende kinderen).

Termijn

Na het ontvangen van een volledig ingevulde aanvraag neemt een medewerker van de gemeente Noordwijk binnen 2 werkdagen contact met u op voor het maken van een afspraak. Na het gesprek ontvangt u als dit mogelijk is binnen 2 weken, maar uiterlijk binnen 6 weken een besluit in de vorm van een beschikking.