Doe mee regelingen

Gemeente Noordwijk vindt het belangrijk, dat mensen met een laag inkomen mee kunnen doen. Om tegemoet te komen in verschillende kosten zijn er Doe mee regelingen. Voor ouders met schoolgaande kinderen en volwassenen met weinig financieel eigen vermogen en een (gezamenlijk) inkomen lager dan 120% van de bijstandsnorm. Kijk bij ‘Documenten’ welke documenten nodig zijn bij een aanvraag.

Online een Doe mee regeling aanvragen (DigiD)

Verschillende Doe mee regelingen

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming kunt u verschillende aanvragen indienen. De aanvragen lopen per jaar van 01-01 tot en met 31-12.

Voor ouders met schoolgaande kinderen

Voor ouders met schoolgaande kinderen zijn er de volgende tegemoetkomingen:

 • Een tegemoetkoming in de schoolkosten. Voor kinderen van 4 tot en met 11 jaar € 100,- per kind per jaar.
 • Een tegemoetkoming in de schoolkosten. Voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar € 200,- per kind per jaar.
 • Een eenmalige fietsregeling. € 100,- voor kinderen die voor het eerst naar het voortgezet onderwijs gaan.

Voor volwassenen vanaf 18 jaar tot de leeftijd dat iemand pensioen krijgt

Voor volwassen vanaf 18 jaar tot de leeftijd dat iemand pensioen krijgt, is er de volgende tegemoetkoming:

 • Een tegemoetkoming voor sportieve, culturele en leerzame activiteiten van € 125,- per persoon per jaar. Dit is op declaratiebasis.

U komt niet voor de regeling in aanmerking als:

Voor pensioengerechtigden

Voor personen die recht op een pensioen hebben, zijn er de volgende tegemoetkomingen:

 • Een tegemoetkoming voor sportieve, culturele en leerzame activiteiten van € 125,- per persoon per jaar. Dit is op declaratiebasis.
 • Een eenmalige tegemoetkoming van € 400,- op declaratiebasis. Maximaal 1 keer per 3 jaar. Voor kosten van reparatie of aanschaf van een:
  • koelkast
  • wasmachine
  • kookstel
 • Een tegemoetkoming van maximaal € 400,- op declaratiebasis. Maximaal 1 keer per 3 jaar. Voor de aanschaf of vervanging van een:
  • computer
  • printer
  • software
  • smartphone
 • Een tegemoetkoming om mee te doen met de samenleving. € 100,- per persoon per jaar.

Documenten

Bij een aanvraag heeft u volgende documenten nodig:

 • Een kopie van uw laatste loonstrook en/of uitkeringsspecificatie (van u en uw eventuele partner).
 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs (van u en uw eventuele partner).
 • Het laatste jaarafschrift van de spaarrekeningen (van u en uw eventuele partner en minderjarige inwonende kinderen).
 • IBAN nummer van uw betaalrekening.
 • Een kopie van de bankafschriften van alle privérekeningen van de laatste 2 maanden.
Termijn

Wij sturen u na het ontvangen van een volledig ingevulde aanvraag een ontvangstbevestiging en uitnodiging voor een gesprek. Bij een volledige aanvraag nemen wij binnen 6 weken een besluit. Het besluit ontvangt u per post in de vorm van een beschikking.