Doe mee regelingen

De gemeente vindt het belangrijk dat mensen met een laag inkomen ook mee kunnen doen. Om tegemoet te komen in verschillende kosten zijn er de Doe mee regelingen. Dit zijn regelingen voor ouders met schoolgaande kinderen en volwassenen met weinig financieel eigen vermogen en een (gezamenlijk) inkomen lager dan 120% van de bijstandsnorm.

Aanvraagformulier Doe mee regelingen (pdf) downloaden

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming kunt u verschillende aanvragen indienen. De aanvragen lopen per kalenderjaar van 01-01 t/m 31-12. 

Voor ouders met schoolgaande kinderen

 • Een tegemoetkoming in de schoolkosten voor kinderen van 4 t/m 11 jaar € 100,- per kind per kalenderjaar.
 • Een tegemoetkoming in de schoolkosten voor kinderen van 12 t/m 17 jaar € 200,- per kind per kalenderjaar.
 • Een eenmalige fietsregeling voor kinderen van € 100,- die voor het eerst naar het voortgezet onderwijs gaan.

Voor volwassenen vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd

 • Een tegemoetkoming voor sportieve, culturele en educatieve activiteiten van € 125,- per persoon per kalenderjaar. Deze regeling is op declaratiebasis.

U komt niet voor de regeling in aanmerking als u een opleiding volgt als bedoeld in de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en studiekosten (WTOS), de Wet Studiefinanciering 2000 (WST) of daarmee vergelijkbaar onderwijs.

Voor pensioengerechtigden

 • Een tegemoetkoming voor sportieve, culturele en educatieve activiteiten van € 125,- per persoon per kalenderjaar. Deze regeling is op declaratiebasis.
 • Een eenmalige tegemoetkoming voor kosten van reparatie, aanschaf of vervanging van witgoed (koelkast, wasmachine en/of kookstellen) van € 400,- op declaratiebasis. Maximaal 1 keer per 3 kalenderjaren.
 • Een tegemoetkoming voor de aanschaf of vervanging van een computer, printer, software of smartphone van maximaal € 400,-. Deze regeling is op declaratiebasis. Maximaal 1 keer per 3 kalenderjaren.
 • Een tegemoetkoming om deelname aan de samenleving te stimuleren van € 100,- per persoon per kalenderjaar.

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan u moet voldoen voordat u voor de Doe Mee regelingen in aanmerking komt. U kunt een aanvraag indienen als u aan de volgende 4 voorwaarden voldoet:

 1. U heeft een (gezamenlijk) inkomen tot maximaal 120 % van de bijstandsnorm.
 2. U heeft geen of weinig financieel eigen vermogen. Dit betreft voor een alleenstaande of alleenstaande ouder € 500,- en voor een echtpaar of als u samenwoont € 800,-.
 3. U heeft zelfstandige woonruimte.
 4. U bent minimaal 1 jaar ingeschreven en woonachtig in de gemeente Noordwijk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000.

Wij sturen u na het ontvangen van een volledig ingevulde aanvraag een ontvangstbevestiging en uitnodiging voor een gesprek. Bij een volledige aanvraag nemen wij binnen 6 weken een besluit. Het besluit ontvangt u per post in de vorm van een beschikking.

U kunt het Aanvraagformulier Doe mee regelingen (pdf) downloaden, invullen en opsturen of mailen naar doemeeregelingen@noordwijk.nl

Bij de aanvraag heeft u volgende documenten nodig:

 1. Een kopie van uw laatste loonstrook en/of uitkeringsspecificatie (van u en indien van toepassing van uw partner).
 2. Een kopie van een geldig identiteitsbewijs (van u en indien van toepassing ook van uw partner).
 3. Het laatste jaarafschrift van de spaarrekeningen (van u en indien van toepassing van uw partner en van de minderjarige inwonende kinderen).
 4. IBAN nummer van uw betaalrekening.
 5. Een kopie van de bankafschriften van alle privérekeningen van de laatste 2 maanden.