Bijstandsuitkering aanvragen

Als u geen of weinig inkomen heeft en er zijn geen andere voorzieningen waarop u aanspraak kunt maken, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een bijstandsuitkering. U krijgt de bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet (PW). Wanneer u een bijstandsuitkering ontvangt op grond van de PW, hebt u een aantal eisen en verplichtingen waar u aan moet voldoen.

Aanpak

De taken op het gebied van sociale zekerheid zijn door de gemeente Noordwijk uitbesteed aan de ISD Bollenstreek. Neem daarom contact op met de ISD Bollenstreek via +31 (0)800 95 67 000.

Neem contact op met de Sociale Verzekeringsbank als u de pensioengerechtigde leeftijd al heeft bereikt.

Afhandeling

U krijgt een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst bij de ISD Bollenstreek waar u hoort welke rechten en plichten bij een uitkering horen. Na afloop van de bijeenkomst ontvangt u een uitnodiging voor een persoonlijk meldingsgesprek en het aanvraagformulier. U dient hierbij in ieder geval naast uw inschrijving bij het UWV werkbedrijf als werkzoekende, een kopie van een geldig legitimatiebewijs in te leveren. Dit kan een paspoort of identiteitskaart zijn (geen rijbewijs). Als u jonger dan 27 jaar bent, gelden er speciale regels.

Termijn

Als uw dossier volledig is ingeleverd, ontvangt u binnen 8 weken een beslissing.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met de ISD Bollenstreek via +31 (0)800 95 67 000 of kijk op isdbollenstreek.nl